Fåröns vandringsled

Bara 3 km från Piteå Centrum ligger Fårön, en ö i Piteås innerskärgård med en varierande och spännande natur. På Nörd-fårön, dess norra del, ligger ett fritidsområde med vandringsstigar upp till 3 km. En ca 300 m lång naturstig passar även för personer som är rullstolsburen, eller för att går med barnvagn eller rullator.


Flera grillplatser finns, bland annat vid Kalkgrundsviken och uppe på Lilla Fåröberget. Stigen till Lill-Fåröberget går genom en vacker och opåverkad naturskog. Uppe på berget finns gammal tallskog med silverfärgade torrakor och omkullfallna träd. De äldsta tallarna är 150-200 år gamla. Informationsskyltar ger besked om öns olika naturtyper och fågelliv.


På Nörd-fårön finns även Fårön Stugby, som med sin ostördhet och närhet till Piteå centrum, stora gräsytor och pool till en populärvistelseort för såväl vuxna som barn. Ett område med 38 kolonilotter förskönar även området.


I Sandlundsviken kan du hitta våra vanligaste doppingar Skäggdopping och gråhakedopping. Den senare har ett högljutt utdraget ski som avslöjar dess närvaro. Den lövrika strandskogen i de inre delarna av Sandlundsviken är mycket omtyckta av sångfåglar.


På andra sidan mot Vargviken fortsätter strandskogen men mer örtrik och med grövre lövträd. Här kan du hitta den väldoftande hässlebrodd liksom orkidén korallrot. I strandskog med inslag av äldre och döda, murkna träd trivs den mindre hackspetten, som dock blir alltmer sällsynt. Här påträffas även de vanligare större hackspett och spillkråka, och kanske kan du höra rosenfinken.


Till Fårön kommer du genom att åka Fårövägen genom Djupviken eller cykelvägen längs Norrstrand.


Fler populära vandringsleder i Norrbotten och övriga Sverige hittar du på guide-natura.coms hemsida.