PT - finområde 1992

20 oktober 1992


PITEÅ (PT)

I stadshuset i Piteå kan en viss otålighet skönjas när ärendet om kolonilotter förs på tal.


- Vi hade inte väntat oss att det skulle dra ut så här på tiden, säger kommunalrådet Ellinor Klockare. 


- Jag hoppas det kom mer ett beslut snart. Det är synd om koloniföreningens medlemmar, de har fått vänta länge, konstaterar byggchefen Carl-Johan Åhlund.


- Jag har förståelse för att Koloniföreningens medlemmar tycker att vi borde ha väntat med att kontakta dem tills alla tillstånd för området var klara. Men föreningen har fungerat som vår samtalspartner i utformningsarbetet och genomförandet. Dessutom har det, gentemot dem som protesterat, varit bra att kunna bevisa att det finns ett intresse och behov av ett koloniområde, menar Carl Johan Åhlund.


Varken han eller kommunalrådet Eleonor Klockare tycker att det är speciellt anmärkningsvärt att kommunen inte bekostar iordningställande av området.


Erbjuder plats

Det här är ju en begränsad grupp människor som har ett mål de arbetar för. Kommunen erbjuder plats men kan inte bekosta enskildas kostnader för vägar och vatten. Jag tycker man kan begära att de själva lägger ner pengar och tid, våra skattemedel ska ju räcka till så mycket annat. Barn- och äldreomsorg till exempel, säger kommunalrådet.


Att det blev just Fårön hänger samman med den områdesplan över Fårön som upprättades för flera år sedan. I samband med det arbetet - väcktes ett förslag om ett koloniområde på ön. På kommunen tyckte man det lät vettigt och började det, idag uppenbarligen tröga arbetet med ett koloniområde.


Centralt område

- Vi ville ha ett område som låg relativt centralt, alla har ju inte tillgång till bil. Vi har även tittat på andra ställen men det är inte så lätt att hitta ett lämpligt område som dessutom ligger nära stan.


På frågan varför man inte kunde tillmötesgå de boendes önskemål att flytta koloniområdet närmare Semesterhemmet svarar kommunalrådet:

- Markförhållandena i närheten av Semesterhemmet är inte de förnämligaste, det nuvarande området har bördig jord, söderläge och behövde snyggas upp hur som helst.


Stor enighet

Men att detaljplanen, som enligt kommunalrådet och byggchefen antogs av kommunfullmäktige med stor enighet (protester förekom dock när stugytan ökades från 20 till 25 kvadrat) nu kommit att vålla sådant segslitet arbete, hade man inte väntat sig.


- Jag hoppas vi får ett beslut snart och att byggandet kan komma igång nästa sommar, för många som bor i lägenhet är en kolonilott ett fint tillfälle att få odla och se saker växa.


Carl-Johan Åhlund betonar också att kolonilotterna inte innebär någon störande verksamhet.

Han får medhåll av kommunalrådet:

- Det blir inte alls stökigt, utan små fina tomter, det blir rart helt enkelt.

Text Jenny Lindhammar

Foto Ulrica Backeström

Jag hoppas det kommer ett beslut snart, det är synd om koloniföreningens medlemmar, de har fått vänta länge, konstaterar byggchefen Carl-Johan Åhlund.