Tjugoårsjubileum

Fårölotten 20-årsjubileum år 2013

I år 2013 fyller Fårölotten 20 år och firar med fest den 6 juli. Här finns 38 lotter på 300 kvadratmeter vardera. Det var Piteå kommuns dåvarande parkchef som 1987 kom med iniatitivet att starta en Koloniträdgårdsförening i Piteå. Några år senare, 1993 stod Fårölotten på Fårön vid Piteå klar. Man ordnar allehanda aktiviteter, förutom studiecirklar och föreläsningar om bland annat odling, kompostering och jordförbättring så arrangeras även hantverkskurser. Årligen håller man en traditionell majbrasa, surströmmingsfest och i månadsskiftet juli/augusti öppen trädgård - då allmänheten kan komma och besöka koloniområdet.
När E4 byggdes om 1997 fick föreningen överta ett gammalt bostadshus som stod där vägen skulle dras. Huset flyttades till Fårölotten och fungerar nu som föreningshus.


Se mer på föreningens hemsida www.farolotten.se

Det är verkligen ett nöje att vandra runt på Fårölotten tillsammans med föreningens engagerade ordförande Erik Palmqvist. Erik är inte bara ordförande i föreningen, han är också en verklig ambassadör för Koloniträdgårdsförbundet i norr och dyker upp här och var i nordliga odlingssammanhang. Det är roligt att prata med honom kring odling i allmänhet och koloniodling i synnerhet.

- Jag måste visa dig en åttkantig kolonistuga som håller på att byggas av kolonisterna Suzanne Hevarve och Lars Lundquist, säger Erik och visar vägen till ett fantastiskt bygge som Koloniträdgården säkerligen kommer att återvända till. Stugan håller sig inom byggreglerna men har ändå en enorm rymd inuti med öppet upp till taknock. Halva väggytan består av ett vackert spröjsat fönsterparti. På den andra ska köksdelen ligga.


Vi promenerar också ner till den vackert belägna föreningsgården som nog är den mest ombonade jag sett. Det säger mycket om trivselfaktorn på Fårölotten. Den är hög!

Rudbeckia Magnus stortrivs i Piteå

Odling i norr innebär inte mindre möjligheter, växtkraft och blomsterprakt - tvärtom – nordliga perenner imponerar med sin skönhet och livsglädje. Eva Wibes prunkande lott på koloniområdet Fårölotten i Piteå är ett exempel på att det går att odla det mesta fast trädgården ligger många odlingszoner upp i landet.