Jubileum 100 + 400

Jubileum 100 + 400 år 2021


Piteå kommun firar 400 årsjubileum i år och Koloniträdgårdsförbundet fyller samtidigt 100 år och dessa jubileer har Fårölottens Koloniförening valt att uppmärksamma med att inviga ett nyplanterat annorlunda och något ovanligt träd för våra breddgrader - en Ullungrönn.

Lars Sundbom, medlem i Fårölottens styrelse, inledde jubileumsträffen med att berätta om föreningens tillkomst och betydelsen av att få tillgång till växtodling och den friskvård som skötsel av trädgården ger men också värdet av den sociala gemenskapen bland områdets medlemmar med surströmmingsfest, trivselträffar men även s.k. arbetskvällar.

Britt Rehnman

Kolonist och ordförande i Koloniträdgårdsförbundets Norrbottensregion

Ett vackert träd som vi hoppas kommer att skonas av våra fyrbenta vänner under vintern, hare, rådjur och älg.


Britt Rehnman, en av initiativtagarna till val av träd, berättar att rönnen kommer att inhägnas enligt alla konstens regler. 

Inbjudna, av de som hade möjlighet att komma, var bl a anställda inom Piteå kommun samt några av våra lokala politiker.


I sina tal berömde samtliga det arbete som genom åren gjort detta område till en oas till rekreation för både kolonister och övriga pitebor.


Inte minst den årligen återkommande Fårölottens dag med Öppen trädgård som lockar hundratals besökare och som Maria Fält sa i sitt tal, alltid med vackert väder.

Stefan Askenryd inviger nyplanterade jubileumsträdet genom att avtäcka namnskylten.

Text & bild Kurt Westerberg Lott 13

Ullungrönn, Sorbus ulleungensis, är ett omtyckt dekorativt träd med lite exotiskt intryck. Sorten har snabb tillväxt och kraftig grenbyggnad med upprätt växtsätt och grova grenar. Ett träd med många värden. Bladformen, blomningen, bären och höstfärgen.

Speciellt inbjudna gäster; 

Jenny Johansson Vuxenskolan Piteå, Brith Fäldt vice ordf KF, Helena Lindehag folkhälsostrateg Piteå kommun samt Stefan Askenryd KF ordförande hade alla i sina tal mycket gott att säga om Fårölottens betydelse för Piteå kommun. 


Fårölottens koloniträdgårdsförening drivs som ideell förening på, av Piteå kommun arrenderad mark, i en naturskön del av Fårön. En del kolonister odlar mest blommor, perenner och buskar medan andra kolonister vurmar för grönsaker och bär eller både ock.


Trädgårdsodling är ett av svenskarnas största fritidsintressen och koloniträdgårdarna har fört odlingstraditionen vidare i flera generationer och är en del av det svenska kulturarvet.

Trädet får ett rejält vinterskydd mot skogens konung, rådjur och harar. Att det görs på ett betryggande sätt med störar och hönsnät övervakas här av Britt Rehnman, ordförande i Koloniträdgårdsförbundets Norrbottensregion.